Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2013

marudi
7337 1937

May 11 2012

marudi
8336 645c

December 13 2011

marudi
Well, I've been Losing My Religion recently, stuck in the moment, with my broken wings, wishing you were here. Hurt inside, I wanted to break free.. so right now I'm coming back to life, leaving behind all those golden boys, crying games and other sour times, and just breathe... feel good. Finally moving
That is really a breakthru!

November 26 2011

marudi
8317 fcda
Reposted fromshoes shoes
marudi
1248 f4b6
Reposted frombanita banita viashoes shoes
marudi

November 21 2011

marudi

October 16 2011

marudi
3782 634c
LOVE
Reposted fromhalfjohn halfjohn

October 15 2011

marudi
marudi
marudi

October 14 2011

marudi
marudi
8700 6e78
Reposted fromolakocie olakocie viaxoxoxo xoxoxo
marudi
0012 0ac4 500
Reposted fromHesperus Hesperus viaxoxoxo xoxoxo

September 25 2011

marudi

Palettes of Famous Painters


Eugène Delacroix

Auguste Renoir

Degas

Georges Seurat

Gustave Moreau

Paul Gauguin

Vincent van Gogh

Reposted fromAluslaw Aluslaw viashitty-love shitty-love

September 19 2011

marudi

"Dama znajduje się pod ochroną. Elegancki sposób bycia chroni przed chamstwem.

Zauważmy, że dobrze wychowane i delikatne kobiety nie bywają obrażane i są lepiej traktowane niż te „luźne", zachowujące się po męsku, takie, które zawsze można poklepać po ramieniu, opowiedzieć im pieprzny dowcip, uszczypnąć publicznie w pośladek czy przyjść do nich w środku nocy z butelką wódki.

Do ekscentrycznej damy także można przyjść o trzeciej nad ranem, lecz jest to całkiem coś innego. Trzeba wtedy przynieść bukiet z siedemnastu róż i dobrze zmrożonego szampana. Może to być wyjątkowa sytuacja, trochę w starym stylu, pachnąca bohemą, nigdy zaś pospolitym bohomazem."

— Krystyna Kofta
Reposted byulawombinkamizuka

September 16 2011

marudi
Play fullscreen
YES, Poland!

September 08 2011

marudi

By nie odkryć tuż przed śmiercią, że nie umiałam żyć.

— Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Reposted fromegoisttka egoisttka viadepresja depresja

September 01 2011

marudi
4601 9a8b
Reposted fromsoll soll vianaturalfashion naturalfashion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl